lừa đảo forex

Các sàn Forex lừa đảo đang lần lượt xuất hiện và Kenhngoaihoi.com liên tục cập nhật danh sách các sàn Forex lừa đảo. Kể từ tháng 01/2023, số lượng sàn Forex lừa đảo mới được thêm vào vẫn ở mức cao và Kenhngoaihoi.com đã không ngừng cảnh báo các sàn Forex lừa đảo. Trong nửa đầu tháng 06/2023, Kenhngoaihoi.com đã phát hiện ra 49 sàn Forex lừa đảo mới.

Trước đây, hầu hết các sàn Forex lừa đảo sẽ làm giả giấy phép theo quy định hoặc công khai sai thông tin theo quy định, nhưng giờ đây những kẻ lừa đảo ngày càng đơn giản hóa và không bao giờ đề cập đến thông tin theo quy định. Tuy nhiên, bất kể đó có phải là sự giám sát giả mạo hay không, chỉ cần các nhà đầu tư lần theo manh mối để xác minh, thì chỉ cần nhìn thoáng qua là nền tảng này có tuân thủ hay không. Sau đây là 49 sàn Forex lừa đảo mới nhất, các nhà đầu tư nên tránh!

1. FORTE FX

Sàn Forex không được quản lý bởi bất cứ cơ quan nào

Website: https://www.forte-grand.com

2. Access Soft FX

Sàn Forex không được quản lý bởi bất cứ cơ quan nào

Website: https://www.access-soft.com

3. HerefordFx

Sàn Forex không được quản lý bởi bất cứ cơ quan nào

Website: https://www.herefordfx.com

4. STPFX

Sàn Forex không được quản lý bởi bất cứ cơ quan nào

Website: http://www.stp-fx.net

5. Morgan Trust

Sàn Forex không được quản lý bởi bất cứ cơ quan nào

Website: https://morgantrust.eu

6. MarcoFX

Sàn Forex không được quản lý bởi bất cứ cơ quan nào

Website: https://marcofx.id

7. Triland Investments

Sàn Forex không được quản lý bởi bất cứ cơ quan nào

Website: http://trilandinvestments.com

8. AgeFX

Sàn Forex không được quản lý bởi bất cứ cơ quan nào

Website: https://agefx.io

9. Finrexo

Sàn Forex không được quản lý bởi bất cứ cơ quan nào

Website: https://www.finexro.com

10. FXPRIME io

Sàn Forex không được quản lý bởi bất cứ cơ quan nào

Website: https://fxprime.io

11. BlueMax Capital

Sàn Forex không được quản lý bởi bất cứ cơ quan nào

Website: https://www.bluemaxcapital.com

12. FTgroup

Giả mạo giấy phép ASIC

Website: https://www.fxft.news

13. Cryptos World

Giả mạo giấy phép CySEC

Website: https://cryptosworld.trade

14. BTFX 100

Giả mạo giấy phép NFA

Website: https://btfx100.com

15. FAN HUA GROUP

Sàn Forex không được quản lý bởi bất cứ cơ quan nào

Website: https://www.fanhuagroup.vip

16. BlueMax

Sàn Forex không được quản lý bởi bất cứ cơ quan nào

Website: https://www.bluemaxcapital.com

17. HK Fortune

Sàn Forex không được quản lý bởi bất cứ cơ quan nào

Website: https://xgfhjt.net

18. Quantums Trade

Sàn Forex không được quản lý bởi bất cứ cơ quan nào

Website: https://www.quantums-trade.com

19. CFD Advanced

Sàn Forex không được quản lý bởi bất cứ cơ quan nào

Website: https://www.cfdadvanced.com

20. Profits Trade

Sàn Forex không được quản lý bởi bất cứ cơ quan nào

Website: https://www.profitstrade.com

21. LD markets

Sàn Forex không được quản lý bởi bất cứ cơ quan nào

Website: https://leaddeerltd.com

22. Finvesting

Sàn Forex không được quản lý bởi bất cứ cơ quan nào

Website: https://www.finvestings.com

23. MirroredFX

Giả mạo giấy phép IFSC và CySEC

Website: https://mirroredfx.co

24. Fa Sel

Sàn Forex không được quản lý bởi bất cứ cơ quan nào

Website: https://fa-sel.com

25. CFreserve

Sàn Forex không được quản lý bởi bất cứ cơ quan nào

Website: http://www.cfreserve.com

26. FXNextGen

Sàn Forex không được quản lý bởi bất cứ cơ quan nào

Website: https://www.fxnextgen.com

27. Hillhouse

Sàn Forex không được quản lý bởi bất cứ cơ quan nào

Website: https://en.higl-trader.com

28. Finrexo

Sàn Forex không được quản lý bởi bất cứ cơ quan nào

Website: https://www.finexro.com

29. StarkMarkets

Sàn Forex không được quản lý bởi bất cứ cơ quan nào

Website: https://starkmarkets.io

30. SOLID INVEST

Sàn Forex không được quản lý bởi bất cứ cơ quan nào

Website: https://www.solidinvest.co

31. Chamberfx

Giả mạo giấy phép ASIC

Website: https://chamberfx.com

32.  AccepTrade

Sàn Forex không được quản lý bởi bất cứ cơ quan nào

Website: https://acceptrade.com

33. Trading Coast

Sàn Forex không được quản lý bởi bất cứ cơ quan nào

Website: https://www.trading-coast.com

34. Prime Holdings

Sàn Forex không được quản lý bởi bất cứ cơ quan nào

Website: https://primeholdings.co

35. Capital Watcher

Sàn Forex không được quản lý bởi bất cứ cơ quan nào

Website: http://www.capitalwatcherptylimited.com

36. IFS

Giả mạo giấy phép FCA

Website: https://ivfinancialsolutions.com

37. Swiss24

Sàn Forex không được quản lý bởi bất cứ cơ quan nào

Website: https://swiss24.io

38. TRADE7FX

Sàn Forex không được quản lý bởi bất cứ cơ quan nào

Website: https://www.trade7fx.com

39. FTG

Sàn Forex không được quản lý bởi bất cứ cơ quan nào

Website: https://www.fairtg.com/

40. RIFA

Sàn Forex không được quản lý bởi bất cứ cơ quan nào

Website: https://rifaworld.com/

41. SocialTRD

Sàn bị nhiều cơ quan quản lý cảnh báo

Website: https://socialtrd.com

42. AGMarkerts

Sàn Forex không được quản lý bởi bất cứ cơ quan nào

Website: https://www.ag-markets.eu

43. PinoFx

Sàn Forex không được quản lý bởi bất cứ cơ quan nào

Website: http://www.pinomarkets.com

44. Pearl Black Finance

Sàn Forex không được quản lý bởi bất cứ cơ quan nào

Website: http://www.pearlblackfs.com/en/ 

45. IBF

Sàn Forex không được quản lý bởi bất cứ cơ quan nào

Website: https://ibftrader.com/

46. Hillhouse

Sàn Forex không được quản lý bởi bất cứ cơ quan nào

Website: https://en.higl-trader.com/

47. APPTRADER

Sàn Forex không được quản lý bởi bất cứ cơ quan nào

Website: www.app-trader.biz

48. SwissAlliancefx

Sàn Forex không được quản lý bởi bất cứ cơ quan nào

Website: https://swissalliancefx.com

49. Uee

Sàn Forex không được quản lý bởi bất cứ cơ quan nào

Website: https://www.ueexyz.com/index.php/en/

Nếu bạn là nạn nhân của bất cứ sàn Forex nào hoặc bạn nghi ngờ về sự minh bạch của các sàn Forex. Bạn có check review sàn này tại đây (hoàn toàn miễn phí).

Link check sàn Forex lừa đảo: https://kenhngoaihoi.com/tu-van-chong-lua-dao.html/

Bài viết có thể bạn quan tâm

匿名

Bình luận

Ẩn danh

Cập nhật danh sách sàn Forex lừa đảo tháng 06/2023 Cập nhật danh sách sàn Forex lừa đảo tháng 06/2023 Cập nhật danh sách sàn Forex lừa đảo tháng 06/2023 Cập nhật danh sách sàn Forex lừa đảo tháng 06/2023 Cập nhật danh sách sàn Forex lừa đảo tháng 06/2023 Cập nhật danh sách sàn Forex lừa đảo tháng 06/2023 Cập nhật danh sách sàn Forex lừa đảo tháng 06/2023 Cập nhật danh sách sàn Forex lừa đảo tháng 06/2023 Cập nhật danh sách sàn Forex lừa đảo tháng 06/2023 Cập nhật danh sách sàn Forex lừa đảo tháng 06/2023 Cập nhật danh sách sàn Forex lừa đảo tháng 06/2023 Cập nhật danh sách sàn Forex lừa đảo tháng 06/2023 Cập nhật danh sách sàn Forex lừa đảo tháng 06/2023 Cập nhật danh sách sàn Forex lừa đảo tháng 06/2023 Cập nhật danh sách sàn Forex lừa đảo tháng 06/2023 Cập nhật danh sách sàn Forex lừa đảo tháng 06/2023 Cập nhật danh sách sàn Forex lừa đảo tháng 06/2023 Cập nhật danh sách sàn Forex lừa đảo tháng 06/2023 Cập nhật danh sách sàn Forex lừa đảo tháng 06/2023 Cập nhật danh sách sàn Forex lừa đảo tháng 06/2023 Cập nhật danh sách sàn Forex lừa đảo tháng 06/2023 Cập nhật danh sách sàn Forex lừa đảo tháng 06/2023

Xử lý

Trở lại
Telegram
Email
Quản lý và vận hành bởi KNG Invest