10:03 17-04-2019 XAU/USD BUY

Forex Signals 9:52 17-04-2019

Gold Scalping

BUY

Entry: 1277.70

SL: 1275.00

TP: 1280.00

Good Luck!

Đã chốt lệnh.

 

 

 

 

Kênh Ngoại Hối
  • Thông tin bản quyền: Thuộc về Kênh Ngoại Hối. Trong trường hợp sao chép từ nơi khác, Kênh Ngoại Hối sẽ trích dẫn đường dẫn bản quyền bên dưới bài viết. Đăng ngày 17 Tháng Tư, 201903:06:46, bởi
  • Nếu bạn trích dẫn lại vui lòng ghi rõ: 10:03 17-04-2019 XAU/USD BUY | Tư vấn đầu tư Forex

Bình luận của bạn

:?: :razz: :sad: :evil: :!: :smile: :oops: :grin: :eek: :shock: :???: :cool: :lol: :mad: :twisted: :roll: :wink: :idea: :arrow: :neutral: :cry: :mrgreen: