Các cặp tiền tệ và khoảng giá cần lưu ý trong Thứ 2(31/5)

EUR / USD - Phân tích kỹ thuậtNguồn bài viết:Tư vấn đầu tư Forex-https://kenhngoaihoi.com/cac-cap-tien-te-va-khoang-gia-can-luu-y-trong-thu-231-5/

Hỗ trợ kháng cự Nguồn bài viết:Tư vấn đầu tư Forex-https://kenhngoaihoi.com/cac-cap-tien-te-va-khoang-gia-can-luu-y-trong-thu-231-5/

 • 1,2184 1,22
 • 1,2177 1,2209
 • 1.2168 1.2216

Mức giao dịch chính: 1.2193Nguồn bài viết:Tư vấn đầu tư Forex-https://kenhngoaihoi.com/cac-cap-tien-te-va-khoang-gia-can-luu-y-trong-thu-231-5/

 Nguồn bài viết:Tư vấn đầu tư Forex-https://kenhngoaihoi.com/cac-cap-tien-te-va-khoang-gia-can-luu-y-trong-thu-231-5/

USD / JPY - Phân tích kỹ thuậtNguồn bài viết:Tư vấn đầu tư Forex-https://kenhngoaihoi.com/cac-cap-tien-te-va-khoang-gia-can-luu-y-trong-thu-231-5/

Hỗ trợ kháng cự Nguồn bài viết:Tư vấn đầu tư Forex-https://kenhngoaihoi.com/cac-cap-tien-te-va-khoang-gia-can-luu-y-trong-thu-231-5/

 • 109,83 109,97
 • 109,73 110,03
 • 109,68 110,12

Mức giao dịch chính: 109,88Nguồn bài viết:Tư vấn đầu tư Forex-https://kenhngoaihoi.com/cac-cap-tien-te-va-khoang-gia-can-luu-y-trong-thu-231-5/

 Nguồn bài viết:Tư vấn đầu tư Forex-https://kenhngoaihoi.com/cac-cap-tien-te-va-khoang-gia-can-luu-y-trong-thu-231-5/

GBP / USD - Phân tích kỹ thuậtNguồn bài viết:Tư vấn đầu tư Forex-https://kenhngoaihoi.com/cac-cap-tien-te-va-khoang-gia-can-luu-y-trong-thu-231-5/

Hỗ trợ kháng cự Nguồn bài viết:Tư vấn đầu tư Forex-https://kenhngoaihoi.com/cac-cap-tien-te-va-khoang-gia-can-luu-y-trong-thu-231-5/

 • 1.4174 1.419
 • 1.4168 1.42
 • 1.4158 1.4206

Mức giao dịch chính: 1.4184Nguồn bài viết:Tư vấn đầu tư Forex-https://kenhngoaihoi.com/cac-cap-tien-te-va-khoang-gia-can-luu-y-trong-thu-231-5/

Phân tích kỹ thuật VÀNGNguồn bài viết:Tư vấn đầu tư Forex-https://kenhngoaihoi.com/cac-cap-tien-te-va-khoang-gia-can-luu-y-trong-thu-231-5/

Hỗ trợ kháng cự Nguồn bài viết:Tư vấn đầu tư Forex-https://kenhngoaihoi.com/cac-cap-tien-te-va-khoang-gia-can-luu-y-trong-thu-231-5/

 • 1905,94 1907,74
 • 1905,12 1908,72
 • 1904,14 1909,54

Mức giao dịch chính: 1906,92Nguồn bài viết:Tư vấn đầu tư Forex-https://kenhngoaihoi.com/cac-cap-tien-te-va-khoang-gia-can-luu-y-trong-thu-231-5/

 Nguồn bài viết:Tư vấn đầu tư Forex-https://kenhngoaihoi.com/cac-cap-tien-te-va-khoang-gia-can-luu-y-trong-thu-231-5/

WTI CRUDE OIL- Phân tích kỹ thuậtNguồn bài viết:Tư vấn đầu tư Forex-https://kenhngoaihoi.com/cac-cap-tien-te-va-khoang-gia-can-luu-y-trong-thu-231-5/

Hỗ trợ kháng cự Nguồn bài viết:Tư vấn đầu tư Forex-https://kenhngoaihoi.com/cac-cap-tien-te-va-khoang-gia-can-luu-y-trong-thu-231-5/

 • 66,49 66,71
 • 66,4 66,84
 • 66,27 66,93

Mức giao dịch chính: 66,62Nguồn bài viết:Tư vấn đầu tư Forex-https://kenhngoaihoi.com/cac-cap-tien-te-va-khoang-gia-can-luu-y-trong-thu-231-5/

Đánh giá hữu ích?
0 / 3 3
Nguồn bài viết:Tư vấn đầu tư Forex-https://kenhngoaihoi.com/cac-cap-tien-te-va-khoang-gia-can-luu-y-trong-thu-231-5/Nguồn bài viết:Tư vấn đầu tư Forex-https://kenhngoaihoi.com/cac-cap-tien-te-va-khoang-gia-can-luu-y-trong-thu-231-5/
Risk Disclaimer: Bài viết thể hiện quan điểm và góc nhìn của cá nhân tác giả, chỉ có giá trị tham khảo về mặt thông tin, kiến thức và không có giá trị pháp lý về khuyến nghị đầu tư hay thay thế cho việc tư vấn tài chính nào tương đương. Bài viết không đảm bảo bất kỳ khoản lợi nhuận nào hay giảm thiểu rủi ro đầu tư nào cho chính độc giả. Kênh Ngoại Hối không chịu trách nhiệm hay liên quan đến khoản đầu tư của độc giả khi sử dụng thông tin từ bài viết này. Bản quyền thuộc về đóng góp của tác giả
weinxin
Liên hệ với chúng tôi
Sử dụng điện thoại quét mã QR sau để liên hệ với Kênh Ngoại Hối
Kênh Ngoại Hối
 • Bản quyền bài viết thuộc về Kênh Ngoại Hối
 • Nếu bạn cần đăng lại bài viết này trên Internet. Vui lòng để lại nguồn thông tin như sau: https://kenhngoaihoi.com/cac-cap-tien-te-va-khoang-gia-can-luu-y-trong-thu-231-5/
Bình luận  0  Khách  0
匿名

Bình luận

Ẩn danh

:?: :razz: :sad: :evil: :!: :smile: :oops: :grin: :eek: :shock: :???: :cool: :lol: :mad: :twisted: :roll: :wink: :idea: :arrow: :neutral: :cry: :mrgreen:

Decide