Danh sách các sàn Forex lừa đảo năm 2023Xu hướng

Nhận tín hiệu giao dịch Forex VIP miễn phí. Nhận tín hiệu

 

sàn forex lừa đảo

Danh sách sàn Forex lừa đảo mới cập nhật đến ngày 09/03/2023

Tên sànNút 1Nút 2
Danh sách các sàn Forex lừa đảo năm 2023Lomi
Không có giấy phép
Lừa đảoBằng chứng
Danh sách các sàn Forex lừa đảo năm 2023Stockhome
Không có giấy phép
Lừa đảoBằng chứng
Danh sách các sàn Forex lừa đảo năm 2023Overtone Parters LTD
Không có giấy phép
Lừa đảoBằng chứng
Danh sách các sàn Forex lừa đảo năm 2023Overbit
Không có giấy phép
Lừa đảoBằng chứng
Danh sách các sàn Forex lừa đảo năm 2023TradersHome
Không có giấy phép
Lừa đảoBằng chứng
Danh sách các sàn Forex lừa đảo năm 2023Full Options Trades
Không có giấy phép
Lừa đảoBằng chứng
Danh sách các sàn Forex lừa đảo năm 2023Clover Markets FX
Không có giấy phép
Lừa đảoBằng chứng
Danh sách các sàn Forex lừa đảo năm 2023FULL CROWN
Không có giấy phép
Lừa đảoBằng chứng
Danh sách các sàn Forex lừa đảo năm 2023Pips in Full Fxltd
Không có giấy phép
Lừa đảoBằng chứng
Danh sách các sàn Forex lừa đảo năm 2023Real Forex Signal
Không có giấy phép
Lừa đảoBằng chứng
Danh sách các sàn Forex lừa đảo năm 2023Hantec Funds
Không có giấy phép
Lừa đảoBằng chứng
Danh sách các sàn Forex lừa đảo năm 2023Signal FX Capital
Không có giấy phép
Lừa đảoBằng chứng
Danh sách các sàn Forex lừa đảo năm 2023Binary Trade FX Signal
Không có giấy phép
Lừa đảoBằng chứng
Danh sách các sàn Forex lừa đảo năm 2023Pip Signal
Không có giấy phép
Lừa đảoBằng chứng
Danh sách các sàn Forex lừa đảo năm 2023IWELFARE
Không có giấy phép
Lừa đảoBằng chứng
Danh sách các sàn Forex lừa đảo năm 2023MTFE
Không có giấy phép
Lừa đảoBằng chứng
Danh sách các sàn Forex lừa đảo năm 2023ApexWealthltd
Không có giấy phép
Lừa đảoBằng chứng
Danh sách các sàn Forex lừa đảo năm 2023CVF
Không có giấy phép
Lừa đảoBằng chứng
Danh sách các sàn Forex lừa đảo năm 2023BTX Group
Không có giấy phép
Lừa đảoBằng chứng
Danh sách các sàn Forex lừa đảo năm 2023Forepay
Không có giấy phép
Lừa đảoBằng chứng
Danh sách các sàn Forex lừa đảo năm 2023Bernat Group
Không có giấy phép
Lừa đảoBằng chứng
Danh sách các sàn Forex lừa đảo năm 2023Kaia FX
Không có giấy phép
Lừa đảoBằng chứng
Danh sách các sàn Forex lừa đảo năm 2023NYXtrade
Không có giấy phép
Lừa đảoBằng chứng
Danh sách các sàn Forex lừa đảo năm 2023GOBAL INVESTMENT NETWORK
Không có giấy phép
Lừa đảoBằng chứng
Danh sách các sàn Forex lừa đảo năm 2023SGG Invest
Không có giấy phép
Lừa đảoBằng chứng
Danh sách các sàn Forex lừa đảo năm 2023AdmiralECN
Không có giấy phép
Lừa đảoBằng chứng
Danh sách các sàn Forex lừa đảo năm 2023InvestEhub
Không có giấy phép
Lừa đảoBằng chứng
Danh sách các sàn Forex lừa đảo năm 2023XpoMarkets
Không có giấy phép
Lừa đảoBằng chứng
Danh sách các sàn Forex lừa đảo năm 2023Zhuohang
Không có giấy phép
Lừa đảoBằng chứng
Danh sách các sàn Forex lừa đảo năm 2023Trading Marketspro
Không có giấy phép
Lừa đảoBằng chứng
Danh sách các sàn Forex lừa đảo năm 2023InvestPrime
Không có giấy phép
Lừa đảoBằng chứng
Danh sách các sàn Forex lừa đảo năm 2023Front Management
Không có giấy phép
Lừa đảoBằng chứng
Danh sách các sàn Forex lừa đảo năm 2023Stam Capital Invest
Không có giấy phép
Lừa đảoBằng chứng
Danh sách các sàn Forex lừa đảo năm 2023Premium Base Fx
Không có giấy phép
Lừa đảoBằng chứng
Danh sách các sàn Forex lừa đảo năm 2023NTTSFX LTD
Không có giấy phép
Lừa đảoBằng chứng
Danh sách các sàn Forex lừa đảo năm 2023WL Limited
Không có giấy phép
Lừa đảoBằng chứng
Danh sách các sàn Forex lừa đảo năm 2023QuoMarkets 
Không có giấy phép
Lừa đảoBằng chứng
Danh sách các sàn Forex lừa đảo năm 2023Crypto-bulltrade 
Không có giấy phép
Lừa đảoBằng chứng
Danh sách các sàn Forex lừa đảo năm 2023GoldBrick-InvestGoldBrick-Invest 
Không có giấy phép
Lừa đảoBằng chứng
Danh sách các sàn Forex lừa đảo năm 2023EquityTrade
Không có giấy phép
Lừa đảoBằng chứng
Danh sách các sàn Forex lừa đảo năm 2023Ecospacefxtrade 
Không có giấy phép
Lừa đảoBằng chứng
Danh sách các sàn Forex lừa đảo năm 2023Fundzo 
Không có giấy phép
Lừa đảoBằng chứng
Danh sách các sàn Forex lừa đảo năm 2023Worldex 
Không có giấy phép
Lừa đảoBằng chứng
Danh sách các sàn Forex lừa đảo năm 2023Binarycryptometric 
Không có giấy phép
Lừa đảoBằng chứng
Danh sách các sàn Forex lừa đảo năm 2023Intrao 
Không có giấy phép
Lừa đảoBằng chứng
Danh sách các sàn Forex lừa đảo năm 2023Beaufort Securities 
Không có giấy phép
Lừa đảoBằng chứng
Danh sách các sàn Forex lừa đảo năm 2023Wealthcryptomine 
Không có giấy phép
Lừa đảoBằng chứng
Danh sách các sàn Forex lừa đảo năm 2023CryptoAssetFortress 
Không có giấy phép
Lừa đảoBằng chứng
Danh sách các sàn Forex lừa đảo năm 2023ActionMarkets 
Không có giấy phép
Lừa đảoBằng chứng
Danh sách các sàn Forex lừa đảo năm 2023MiningPoolFx 
Không có giấy phép
Lừa đảoBằng chứng
Danh sách các sàn Forex lừa đảo năm 2023Trade Nation 
Không có giấy phép
Lừa đảoBằng chứng
Danh sách các sàn Forex lừa đảo năm 2023Swizz-Pro 
Không có giấy phép
Lừa đảoBằng chứng
Danh sách các sàn Forex lừa đảo năm 2023Wise Group
Không có giấy phép
Lừa đảoBằng chứng
Danh sách các sàn Forex lừa đảo năm 2023Crypto Lloyds 
Không có giấy phép
Lừa đảoBằng chứng
Danh sách các sàn Forex lừa đảo năm 2023MACRO MARKETS
Không có giấy phép
Lừa đảoBằng chứng
Danh sách các sàn Forex lừa đảo năm 2023Capital Stack Trade
Không có giấy phép
Lừa đảoBằng chứng
Danh sách các sàn Forex lừa đảo năm 2023Binanfx 
Không có giấy phép
Lừa đảoBằng chứng
Danh sách các sàn Forex lừa đảo năm 2023Kingdom Investments 
Không có giấy phép
Lừa đảoBằng chứng
Danh sách các sàn Forex lừa đảo năm 2023Crypto Profit Crex 
Không có giấy phép
Lừa đảoBằng chứng
Danh sách các sàn Forex lừa đảo năm 2023ASCC MARKET LTD 
Không có giấy phép
Lừa đảoBằng chứng
Danh sách các sàn Forex lừa đảo năm 2023Cardano Capital 
Không có giấy phép
Lừa đảoBằng chứng
Danh sách các sàn Forex lừa đảo năm 2023Algorithm Dex 
Không có giấy phép
Lừa đảoBằng chứng
Danh sách các sàn Forex lừa đảo năm 2023VastWealth 
Không có giấy phép
Lừa đảoBằng chứng
Danh sách các sàn Forex lừa đảo năm 2023Import Capital 
Không có giấy phép
Lừa đảoBằng chứng
Danh sách các sàn Forex lừa đảo năm 2023Aisagolden 
Không có giấy phép
Lừa đảoBằng chứng
Danh sách các sàn Forex lừa đảo năm 2023Cryptoxcointrade 
Không có giấy phép
Lừa đảoBằng chứng
Dấu hiệu nhận biết

Tiêu chí chính để đánh giá sàn Forex lừa đảo

Dưới đây là danh sách các sàn Forex lừa đảo mà Kênh Ngoại Hối tổng hợp được trên Internet. Danh sách các sàn forex có dấu hiệu lừa đảo. Chúng tôi dựa trên các tiêu chí sau để đánh giá sàn giao dịch forex có lừa đảo hay không?

Thông tinThông tin thêmHành động
Danh sách các sàn Forex lừa đảo năm 2023Giấy phép: CySEC, FCA, FSC
Thành lập: 2009
Trụ sở chính: Anh
Nạp tối thiểu: 20$
Mở tài khoản
Forex là môi trường đầu tư nhiều rủi ro
 1. Thông tin giấy phép không minh bạch
 2. Bị cảnh báo lừa đảo của tổ chức ASIC (Ủy ban Chứng khoán và Đầu tư Úc)
 3. Bị cảnh báo nhiều từ các trader
 4. Bị cảnh báo từ FCA (Cơ quan quản lý tài chính của Anh Quốc)
 5. Bị CFTC hoặc NFA cảnh báo về việc sử dụng tài liệu lừa đảo để tiếp thị sàn giao dịch

Dấu hiệu các sàn Forex lừa đảo

Kể từ năm 2019 đến nay, hoạt động của các sàn Forex lừa đảo có dấu hiệu hoạt động mạnh tại Việt Nam. Rất nhiều nạn nhân đã lên tiếng tố cáo các hoạt động bất minh của các sàn Forex này. Tuy nhiên, rất tiếc các hoạt động đầu tư này đều chưa được pháp luật bảo vệ triệt để. Cụ thể hơn, Kênh Ngoại Hối xin phân tích chi tiết thêm về vấn đề này.

Thủ đoạn lừa đảo của sàn Forex lừa đảo

Có rất nhiều thủ đoạn khác nhau mà các sàn Forex lừa đảo sử dụng để lôi kéo các con mồi sập bẫy. Nhưng có một cách phổ thông nhất đó sẽ theo tuần tự như sau:

 • Bước 1: Sẽ có người kết bạn Zalo hoặc gọi điện mời đầu tư vào các cổ phiếu lớn như Apple, Amazon, Tesla v.v.. Cùng với các lời cam kết lãi khủng và chính sách chia cổ tức hấp dẫn.
 • Bước 2: Khi con mồi đã sập bẫy, các nhân viên tự nhận là chuyên gia đọc lệnh sẽ hướng dẫn con mồi từ việc nạp tiền đến việc giao dịch. Vào mã nào hay giao dịch lệnh gì đều do nhân viên này "phím lệnh".
 • Bước 3: Đưa thông tin lệnh giả làm con mồi cháy tài khoản và đi vào tuyệt vọng.
 • Bước 4: Nếu khách phát hiện ra hành vi đáng ngờ và đòi rút tiền về ngân hàng thì nhân viên sàn liên tục kêu gọi con mồi nạp thêm để nốp thuế thu nhập cá nhân hoặc các loại thuế khác. Mặt khác, nếu khách hàng đã cháy sạch tài khoản thì nhân viên kia sẽ tiếp tục mời gọi con mồi nạp thêm tiền để gỡ vốn hoặc gồng lệnh. Kết quả con mồi sẽ mất tất cả.
 • Bước 5: Thu dọn thông tin, các con mồi hết giá trị khai thác sẽ bị khai trừ ra tất cả các nhóm đầu tư mà trước đây họ đã được nhân viên của sàn mời vào. Mọi thông tin sẽ bị chặn như số điện thoại hoặc Zalo và con mồi sẽ không có cách nào liên hệ với nhân viên kia nữa.

Chính vì vậy, dưới góc độ pháp luật thì giữa con mồi và sàn Forex không có bất cứ văn bản pháp lý nào thể hiện việc con mồi bị sàn Forex lừa đảo lợi dụng để chiếm đoạt tài sản. Vì giao dịch của con mồi với sàn là giao dịch dân sự, là thỏa thuận giữa người sử dụng dịch vụ và người cung cấp dịch vụ. Hơn nữa, giao dịch Forex tại Việt Nam là hành vi không được pháp luật bảo vệ nên dù bạn có tố cáo hành vi của sàn với các đơn vị điều tra thì cũng rất khó để xử lý.

Hỏi đáp nhanh về sàn Forex lừa đảo

Tôi đã bị lừa ở sàn Forex một số tiền lớn! Tôi nên làm gì?
Việc đầu tiên mà bạn nên làm đó là thu thập các chứng cứ trước khi bị sàn thu gom, bao gồm các hình ảnh nộp tiền, mã gửi tiền, hình ảnh hội thoại chat hoặc ghi âm cuộc gọi với nhân viên của sàn. Tiếp theo, bạn nên gửi tới các cơ quan báo chi và cơ quan công an để nhờ can thiệp. Có thể bạn sẽ nhận lại được một phần hoặc đầy đủ số tiền bị lừa đảo.
Quy trình tố cáo sàn Forex lừa đảo lên công an như thế nào?
Bạn có thể tải mẫu đơn tố cáo trên mạng và nhập đầy đủ thông tin cùng các chứng cứ có được để gửi lên trụ sở công an điều tra khu vực bạn sinh sống.
Sau bao lâu thì tôi lấy lại được tiền của mình?
Rất khó để nói chính xác vì việc bạn bị lừa là giao dịch dân sự, nếu không có quá nhiều người bị lừa giống bạn cùng tố cáo lên công an thì rất khó để lấy lại số tiền đã mất.
Nếu tôi nghi ngờ mình đang đầu tư tại một sàn Forex lừa đảo và tôi muốn rút tiền về ngân hàng thì làm như thế nào?
Bạn có thể kiên trì gửi email nhờ hỗ trợ lên bộ phận support của sàn. Đây là cách duy nhất, đừng nạp thêm tiền để nộp thuế TNCN hay phí rút tiền. Vì điều này chỉ làm bạn mất thêm tiền mà thôi.

Cách né tránh các sàn Forex lừa đảo

Các dấu hiệu khá dễ nhận biết. Kênh Ngoại Hối sẽ liệt kê một vài dấu hiệu nhận biết sàn Forex lừa đảo để bạn đọc tham khảo:

 • Khi kiểm tra thông tin đăng ký tên miền của sàn thấy khá mới (hoạt động chỉ 1-2 năm) nhưng trên trang chủ lại quảng cáo hoạt động > 10 năm.
 • Giấy phép chưa đủ uy tín, Kênh Ngoại Hối đã có bài phân tích về từng loại giấy phép. Bạn đọc có thể tìm kiếm trên trang chủ để có thêm thông tin.
 • Có các chương trình khuyến mại khủng như Bonus 50% hoặc 100%. Tặng Vàng hoặc tặng xe máy, oto.
 • Cam kết lãi khủng v.v.. Đầu tư Forex có rủi ro rất lớn nên không có việc cam kết lãi khủng trong thị trường này.
Danh sách sàn Forex lừa đảo

Các sàn giao dịch Forex trong danh sách lừa đảo (danh sách cũ)

 • OT Capital. Bị cảnh báo từ ASIC.
 • EU Capital. Yêu cầu trader nạp tiền quá nhiều lần để nuôi lệnh, giữ lệnh, gồng lệnh.
 • MultiplyMarket là phiên bản nhái của Trading Technologies.
 • BlueTrading đã bị một cảnh báo của FCA vì tuyên bố có chứng nhận FCA nhưng thực tế là họ không có chứng nhận này.
 • Facebook Group Investment/Profits, FBO Trading Signals & Bitcoin investments – Không đồng ý thực thị lệnh rút tiền và trader sẽ bị khóa tài khoản khi yêu cầu rút tiền.
 • ECN Capital. Tuyên bố tuân theo quy định CySEC nhưng trên thực tế là không.
 • GBCFX – Trader không rút được tiền.
 • Forex365Options – Thường xuyên phát sinh phụ phí vô lý không có trong điều khoản sử dụng nào.

Các sàn giao dịch Forex lừa đảo khác nên tránh xa (danh sách cũ)

 • 53option.com
 • BFP Markets (bfpmarkets.com) Không có quy định nào về việc rút tiền phải chờ đợi đến 90 ngày, nhưng trên thực tế lại bắt trader chờ đợi hơn 90 ngày để được giải quyết rút tiền.
 • Crown Forex
 • CWM FX
 • Exonmarkets - Sàn mới thành lập từ Tháng 1/2021 và không có giấy phép / chứng chỉ sàn Forex
 • Nhóm Cyber Market
 • Ferdinald Hill bị cảnh báo của IFSC. IFSC đã kiểm tra và xác nhận giấy phép hoạt động của sàn giao dịch này là giả.
 • FIXED STAR INVESTMENT INC. IFSC
 • Forex Macro
 • FXCM – Đã bị buộc rời khỏi thị trường Mỹ do liên quan đến chính sách không hợp lý đối với người dùng.
 • FXGTrade – Thường xuyên đổ lỗi cho ngân hàng vì các lệnh rút tiền mặt của bạn lại được chuyển thành tiền ảo.
 • FXReturns
 • InstaForex
 • Joe Lewis Trading (JLTrading.com)
 • mt4invest.com
 • OptionCM.com
 • OptionRally: Kể từ ngày 3 tháng 5 năm 2017 sàn giao dịch này đã bị tước giấy phép hoạt động.
 • Nhóm tài chính Peregrine
 • Realmarketslive.com – Cơ quan quản lý tài chính của Mexico đã đưa ra cảnh báo về sàn giao dịch này khi họ chưa được cấp phép mà đã hoạt động.
 • Refco
 • Sigma Forex
 • TeraMusu
 • TitanTrade.com
 • TorOption
 • Trade24
 • Zurich Prime
 • Basel Markets

Để tự kiểm tra các sàn forex lừa đảo, trader có thể truy cập vào website của các tổ chức tài chính uy tín. Họ đã đưa ra các danh sách sàn giao dịch có một trong những dấu hiệu sau:

1. Sàn giao dịch Forex đã bị CFTC hoặc NFA chính thức buộc tội bằng các hành vi tiếp thị qua điện thoại hoặc sử dụng tài liệu quảng cáo lừa đảo;

2. Sàn giao dịch Forex đã bị cấm vĩnh viễn khỏi thị trường do hệ thống thanh toán không minh bạch.

Để xem danh sách các sàn Forex lừa đảo, truy cập vào báo cáo chính thức của: NFACFTC

Hoặc lựa chọn cho mình một sàn Forex uy tín tại Việt Nam để giao dịch yên tâm mỗi ngày, không phải lo bị khoá cổng thanh toán, không bị vẽ nến và nhiều chiêu trò nhằm móc túi trader. Gợi ý cho các bạn sàn Exness là một trong những sàn Forex uy tín hàng đầu thế giới, và tất nhiên ở cả Việt Nam cũng vậy.

Sàn Exness

Spread ổn định (không quá thấp nhưng ổn định). Nạp/Rút siêu nhanh chỉ mất 1-2 phút. Nạp/Rút qua ngân hàng Việt nên đơn giản, dễ sử dụng. App giao dịch xịn xò, có cả tín hiệu gợi ý giao dịch chất lượng từ chuyên gia

Mở tài khoản
Bảng xếp hạng các sàn forex uy tín có mức spread thấp nhất thế giới. Xem ngay   Giao dịch Forex trên sàn Forex uy tín Trong những năm gần đây, Việt Nam nổi lên là một trong những thị trường giao dịch ngoại hối sôi động trên thế giới. Lý do là bởi sự phát triển của kinh tế xã hội...
3605
Tố cáo sàn Forex lừa đảo

Cảnh giác trước các hành vi lừa đảo của sàn Forex

Cảnh báo: Nếu bạn có phát hiện được bất cứ hành vi lừa đảo nào liên quan đến sàn Forex, vui lòng liên hệ với Kênh Ngoại Hối qua các hình thức sau:

Email: [email protected]

Telegram: https://t.me/knginvest

Nếu thấy bài viết hay, hãy cho chúng tôi một đánh giá nhé.

Risk Disclaimer: Bài viết thể hiện quan điểm và góc nhìn của cá nhân tác giả, chỉ có giá trị tham khảo về mặt thông tin, kiến thức và không có giá trị pháp lý về khuyến nghị đầu tư hay thay thế cho việc tư vấn tài chính nào tương đương. Bài viết không đảm bảo bất kỳ khoản lợi nhuận nào hay giảm thiểu rủi ro đầu tư nào cho chính độc giả. Kênh Ngoại Hối không chịu trách nhiệm hay liên quan đến khoản đầu tư của độc giả khi sử dụng thông tin từ bài viết này. Bản quyền thuộc về đóng góp của tác giả
weinxin
Liên hệ với chúng tôi
Sử dụng điện thoại quét mã QR sau để liên hệ với Kênh Ngoại Hối
Kênh Ngoại Hối
 • Bản quyền bài viết thuộc về Kênh Ngoại Hối
 • Nếu bạn cần đăng lại bài viết này trên Internet. Vui lòng để lại nguồn thông tin như sau: https://kenhngoaihoi.com/danh-sach-cac-san-forex-lua-dao/
 • sàn giao dịch forex lừa đảo
Bình luận  44  Khách  38  Tác giả  6
  • Nguyễn Thanh Danh
   Nguyễn Thanh Danh 0

   sàn shushiGlobalIvesting MT5 có phải lừa đảo không mọi người
   mình nhắn rút 7000, nó bảo phải nộp thuế 10% TNCN trước
   mình nộp vô có khi nào mất thêm luôn không
   có a c e nào bị tình trạng như mình không ?
   xin cho lời khuyên ạ
   cám ơn rất nhiều

   • tiến dũng
    tiến dũng 0

    Sàn Bostonmex lừa đảo trắng trợn không hiểu sao CA chưa vào cuộc

    • Nguyệt
     Nguyệt 1

     Bọn scope maket lừa đảo nhé chuyên gia cho lệnh sau đó lại bắt nạp thêm tiền để gỡ lệnh . Thực ra là nó sẽ cho mình ăn ăn một hai hôm. Câu đó nó đưa lệnh sai và đi khối lượng lớn làm mình sập tài khoản. Bọn mất dạy. Con Hoài thương thằng Thành Nhân ăn con Phương Liên mọi người nhé. Một lũ hút máu. Chúng mày sẽ không sống được tốt đâu

     • Xab
      Xab 1

      Nó sẽ cho mình ăn một hai hôm lệnh rất đậm. Sau đó mọi người cảnh giác nó sẽ đánh vào tâm lý. Giục mình vào lệnh khẩn trương. Nó sẽ đưa mình vào trạng thái tài khoản gần cháy. Rồi yêu cầu nạp tiền vào để trợ giá 12 phiên sẽ gỡ lại. Lũ mất dạy. Cả tổ tiên nhà nó cũng không được sống tốt. Nguyền rủa tụi nó thằng Thành Nhân, con Phương Liên, con Hoài thương anh

      • pkdat
       pkdat 0

       Ado Trading dấu hiệu lừa đảo trắng trợn nhé anh em cẩn thận

      匿名

      Bình luận

      Ẩn danh

      :?: :razz: :sad: :evil: :!: :smile: :oops: :grin: :eek: :shock: :???: :cool: :lol: :mad: :twisted: :roll: :wink: :idea: :arrow: :neutral: :cry: :mrgreen:

      Xử lý