lừa đảo forex

Các sàn Forex lừa đảo đang lần lượt xuất hiện và Kenhngoaihoi.com liên tục cập nhật danh sách các sàn Forex lừa đảo. Kể từ tháng 01/2023, số lượng sàn Forex lừa đảo mới được thêm vào vẫn ở mức cao và Kenhngoaihoi.com đã không ngừng cảnh báo các sàn Forex lừa đảo. Trong cuối tháng 06/2023, Kenhngoaihoi.com đã phát hiện ra 68 sàn Forex lừa đảo mới.

Trước đây, hầu hết các sàn Forex lừa đảo sẽ làm giả giấy phép theo quy định hoặc công khai sai thông tin theo quy định, nhưng giờ đây những kẻ lừa đảo ngày càng đơn giản hóa và không bao giờ đề cập đến thông tin theo quy định. Tuy nhiên, bất kể đó có phải là sự giám sát giả mạo hay không, chỉ cần các nhà đầu tư lần theo manh mối để xác minh, thì chỉ cần nhìn thoáng qua là nền tảng này có tuân thủ hay không. Sau đây là 68 sàn Forex lừa đảo mới nhất, các nhà đầu tư nên tránh!

1. Plus5 Trade

Sàn Forex không được quản lý bởi bất cứ cơ quan nào

Website: https://plus5tr.com

2. GoldenClub

Sàn Forex không được quản lý bởi bất cứ cơ quan nào

Website:  https://golclub-in.org/eng

3. DAZON-CAPITAL

Sàn Forex không được quản lý bởi bất cứ cơ quan nào

Website: www.dazon-capital.org;https://dazon-capital.com

4. Prive

Sàn Forex không được quản lý bởi bất cứ cơ quan nào

Website: www.prive.finance

5. Luxe Capital

Sàn Forex không được quản lý bởi bất cứ cơ quan nào

Website: www.luxecapitalfund.com

6. Bigbull Markets

Sàn Forex không được quản lý bởi bất cứ cơ quan nào

Website: https://bigbullmarkets.com

7. Zenith Experts

Sàn Forex không được quản lý bởi bất cứ cơ quan nào

Website: www.zenithexperts.com

8. V5 Forex Markets

Sàn Forex không được quản lý bởi bất cứ cơ quan nào

Website: https://v5forexfxs.com;https://v5forex.com/ ;https://v5forexglobal.com/

9. Forex Iraq

Sàn Forex không được quản lý bởi bất cứ cơ quan nào

Website: https://www.forexiraq.net

10. Aiinnovative Trade

Sàn Forex không được quản lý bởi bất cứ cơ quan nào

Website: www.aiinnovativetrade.ltd

11. FxCapitalTrading

Sàn Forex không được quản lý bởi bất cứ cơ quan nào

Website: www.fxcapitaltrading.com

12. Max Fx Global

Sàn Forex không được quản lý bởi bất cứ cơ quan nào

Website: https://maxfxglobal.com

13. Gulfshore Trading

Sàn Forex không được quản lý bởi bất cứ cơ quan nào

Website: https://gulfshoretrading.com

14. SS8FX

Sàn Forex không được quản lý bởi bất cứ cơ quan nào

Website: https://www.ss8fx.com

15. AW FX Bank

Sàn Forex không được quản lý bởi bất cứ cơ quan nào

Website: https://awfxbank.com

16. Zigber

Sàn Forex không được quản lý bởi bất cứ cơ quan nào

Website:  https://www.zigber.com/#/

17. Supreme Markets

Sàn Forex không được quản lý bởi bất cứ cơ quan nào

Website: https://sprmarkets.com

18. A-TRADE

Sàn Forex không được quản lý bởi bất cứ cơ quan nào

Website: https://atrintl.com

19. FX-EDGE

Giả mạo giấy phép FSCA

Website:  https://fx-edge.com

20. Ifxsix

Sàn Forex không được quản lý bởi bất cứ cơ quan nào

Website: www.ifxsix.com;www.ifxsix.vip ;www.ifxsix.vip/h5/#

21. Supreme Securities

Sàn Forex không được quản lý bởi bất cứ cơ quan nào

Website: https://supremesecuritiesltd.com

22. WISEFXTRADE

Sàn Forex không được quản lý bởi bất cứ cơ quan nào

Website: https://wisefxtrade.com

23. Silwana Brokerage

Sàn Forex không được quản lý bởi bất cứ cơ quan nào

Website:  https://silwanabrokerage.com

24. BestTrading

Sàn Forex không được quản lý bởi bất cứ cơ quan nào

Website:  https://besttrading.com.hk/forex

25. CentrisFX

Giả mạo giấy phép FCA

Website: https://centrisfx.com

26. Pro Ultimate Trade

Sàn Forex không được quản lý bởi bất cứ cơ quan nào

Website: www.proultimatetrade.com

27. Ultimate Expert Trade

Sàn Forex không được quản lý bởi bất cứ cơ quan nào

Website: www.ultimateexperttrade.com

28. Ultimate Fx Markets

Sàn Forex không được quản lý bởi bất cứ cơ quan nào

Website: https://ultimatefxmarkets.com

29. Erzinex

Sàn Forex không được quản lý bởi bất cứ cơ quan nào

Website: www.erzinex.com/

30. LinityBase

Sàn Forex không được quản lý bởi bất cứ cơ quan nào

Website: https://linitybase.info;https://linitybase.com

31. Priority Trading

Sàn Forex không được quản lý bởi bất cứ cơ quan nào

Website: https://priority-trading.net

32. Digitaldailyreturn

Sàn Forex không được quản lý bởi bất cứ cơ quan nào

Website: www.digitaldailyreturn.com

33. Stockfish FX

Sàn Forex không được quản lý bởi bất cứ cơ quan nào

Website: https://stockfishfx.com

34. BIT-BANK

Sàn Forex không được quản lý bởi bất cứ cơ quan nào

Website: https://bitcoinnix.com;https://www.5f1e.site

35. TenX Prime

Giả mạo giấy phép ASIC

Website: https://tenxprime.com

36. Coinstackprofit

Sàn Forex không được quản lý bởi bất cứ cơ quan nào

Website:  https://coinstackprofit.com

37. Stocks Wide

Sàn Forex không được quản lý bởi bất cứ cơ quan nào

Website: https://stockswide.com

38. Otrade

Sàn Forex không được quản lý bởi bất cứ cơ quan nào

Website: https://toroc.io;http://torocoin.io

39. TorroCapital

Sàn Forex không được quản lý bởi bất cứ cơ quan nào

Website: https://torrocapital.com

40. Global FX Option

Sàn Forex không được quản lý bởi bất cứ cơ quan nào

Website: https://globalfxoption.com

41. Fair Markets

Giả mạo giấy phép ASIC

Website: https://168739344800.fairfull.icu

42. Tyllhk

Sàn Forex không được quản lý bởi bất cứ cơ quan nào

Website: www.tyllhk.com

43. FX6

Sàn Forex không được quản lý bởi bất cứ cơ quan nào

Website: https://fx6.xyz

44. Roirepublic

Sàn Forex không được quản lý bởi bất cứ cơ quan nào

Website: https://roirepublic.co

45. iDealTrade

Sàn Forex không được quản lý bởi bất cứ cơ quan nào

Website: https://idealtrade.co

46. WOB Markets

Sàn Forex không được quản lý bởi bất cứ cơ quan nào

Website: https://wob-markets.com

47. Winvestock

Sàn Forex không được quản lý bởi bất cứ cơ quan nào

Website: https://winvestock.net;http://winvestock.com

48. COINS-CAPITAL

Sàn Forex không được quản lý bởi bất cứ cơ quan nào

Website: https://coins-capital.com

49. Global Fincial

Sàn Forex không được quản lý bởi bất cứ cơ quan nào

Website: www.globalfinancialco.com

50. SKY EXCHANGE

Sàn Forex không được quản lý bởi bất cứ cơ quan nào

Website: https://sky-exchange.ltd/en/index;www.sky-exchange.vip/h5

51. Winvestors

Sàn Forex không được quản lý bởi bất cứ cơ quan nào

Website:  www.winvestorslb.com

52. StocksFin

Sàn Forex không được quản lý bởi bất cứ cơ quan nào

Website: https://stocksfin.com

53. SwissTrade

Sàn Forex không được quản lý bởi bất cứ cơ quan nào

Website:  https://swiss-trade.co

54. Sterling Equity Holdings

Sàn Forex không được quản lý bởi bất cứ cơ quan nào

Website: www.sterlingequityholdings.com

55. VC Trade

Sàn Forex không được quản lý bởi bất cứ cơ quan nào

Website: www.vctrade.com.br/en

56. Cryptoxphere

Sàn Forex không được quản lý bởi bất cứ cơ quan nào

Website: www.cryptoxphere.com

57. Optionfinmax

Sàn Forex không được quản lý bởi bất cứ cơ quan nào

Website: https://palomarket.com

58. MKAD

Sàn Forex không được quản lý bởi bất cứ cơ quan nào

Website: https://fg.mkads.top

59. PALOmarket

Sàn Forex không được quản lý bởi bất cứ cơ quan nào

Website: https://palomarket.com

60. Pro Markets

Sàn Forex không được quản lý bởi bất cứ cơ quan nào

Website: https://promarkets.co/en/index.php;www.promarketsonline.com ;https://promarkets-ltd.org

61. 4x.fm

Sàn Forex không được quản lý bởi bất cứ cơ quan nào

Website: ttps://4x.fm

62. Howard Equity Holdings

Sàn Forex không được quản lý bởi bất cứ cơ quan nào

Website: www.howardequityholdings.com

63. FuslonFx

Sàn Forex không được quản lý bởi bất cứ cơ quan nào

Website: https://fuslonfx24.com

64. PrimeCapital

Sàn Forex không được quản lý bởi bất cứ cơ quan nào

Website: https://primecapital.pro

65. UBMCapital

Sàn Forex không được quản lý bởi bất cứ cơ quan nào

Website: www.ubmcapital.com

66. Exprime

Sàn Forex không được quản lý bởi bất cứ cơ quan nào

Website: https://exprime.com

67. ProTradex

Sàn Forex không được quản lý bởi bất cứ cơ quan nào

Website: www.protradex.app/#/home;https://protradex.cc/en/login

68. Monte Verde

Sàn Forex không được quản lý bởi bất cứ cơ quan nào

Website: https://monte-verde.ch

 

Nếu bạn là nạn nhân của bất cứ sàn Forex nào hoặc bạn nghi ngờ về sự minh bạch của các sàn Forex. Bạn có check review sàn này tại đây (hoàn toàn miễn phí).

Link check sàn Forex lừa đảo: https://kenhngoaihoi.com/tu-van-chong-lua-dao.html/

Bài viết có thể bạn quan tâm

匿名

Bình luận

Ẩn danh

Cập nhật danh sách sàn Forex lừa đảo cuối tháng 06/2023 Cập nhật danh sách sàn Forex lừa đảo cuối tháng 06/2023 Cập nhật danh sách sàn Forex lừa đảo cuối tháng 06/2023 Cập nhật danh sách sàn Forex lừa đảo cuối tháng 06/2023 Cập nhật danh sách sàn Forex lừa đảo cuối tháng 06/2023 Cập nhật danh sách sàn Forex lừa đảo cuối tháng 06/2023 Cập nhật danh sách sàn Forex lừa đảo cuối tháng 06/2023 Cập nhật danh sách sàn Forex lừa đảo cuối tháng 06/2023 Cập nhật danh sách sàn Forex lừa đảo cuối tháng 06/2023 Cập nhật danh sách sàn Forex lừa đảo cuối tháng 06/2023 Cập nhật danh sách sàn Forex lừa đảo cuối tháng 06/2023 Cập nhật danh sách sàn Forex lừa đảo cuối tháng 06/2023 Cập nhật danh sách sàn Forex lừa đảo cuối tháng 06/2023 Cập nhật danh sách sàn Forex lừa đảo cuối tháng 06/2023 Cập nhật danh sách sàn Forex lừa đảo cuối tháng 06/2023 Cập nhật danh sách sàn Forex lừa đảo cuối tháng 06/2023 Cập nhật danh sách sàn Forex lừa đảo cuối tháng 06/2023 Cập nhật danh sách sàn Forex lừa đảo cuối tháng 06/2023 Cập nhật danh sách sàn Forex lừa đảo cuối tháng 06/2023 Cập nhật danh sách sàn Forex lừa đảo cuối tháng 06/2023 Cập nhật danh sách sàn Forex lừa đảo cuối tháng 06/2023 Cập nhật danh sách sàn Forex lừa đảo cuối tháng 06/2023

Xử lý

Trở lại
Telegram
Email
Quản lý và vận hành bởi KNG Invest