Tại sao nên sử dụng phần mềm để quản lý vốn Forex

File quản lý vốn Forex cam kết tăng 200% khả năng quản lý vốn Forex của mọi trader, giúp hỗ trợ các trader thống kê đầy đủ mọi thông số tài khoản.

Phần mềm cũng tích hợp tính năng cảnh báo volume và gợi ý volume phù hợp (chỉ cần nhập TP và SL) phần mềm sẽ tự gợi ý volume hợp lý để đảm bảo tài khoản của trader an toàn.

Microsoft Offfice 2007 hoặc mới hơn
Hoạt động tốt nhất trên PC - Laptop Windows

Dashbroad tổng quan hiệu quả giao dịch của bạn

Quản lý lịch sử nạp/rút tiền từ tài khoản

Theo dõi lịch sử giao dịch lên tới 10.000 bản ghi

Công cụ phân tích lãi / lỗ tự động

Tự động gợi ý volume vào lệnh

thin

Tính năng chính của phần mềm quản lý vốn Forex

Phần mềm quản lý vốn Forex là một file excel, hỗ trợ trader thống kê các lệnh giao dịch, tích hợp công cụ tính lợi nhuận forex bao gồm 04 tính năng cơ bản

Phân tích trạng thái tài khoản

Phần mềm có khả năng phân tích và báo cáo cho bạn biết hiệu quả giao dịch theo tuần - tháng. Bạn đang giao dịch thua lỗ hay có lãi đều được ghi lại và báo cáo tự động.

Nhật ký giao dịch tự động

Toàn bộ lịch sử giao dịch của bạn sẽ được lưu lại mãi mãi trong File quản lý vốn Forex. Bạn có thể xem chi tiết bất cứ lệnh giao dịch nào bạn muốn.

Quản lý vốn

Phần mềm có tính năng hỗ trợ quản lý vốn, giúp bảo toàn vốn chặt chẽ với tính năng gợi ý Volume vào lệnh theo số dư tài khoản.

Công cụ tính lợi nhuận forex

Bạn có thể biết trước lợi nhuận hoặc khoản thu dựa theo ước tính của phần mềm. Độ chính xác lên tới 99%. Hỗ trợ bạn giao dịch tốt hơn.

Tính năng nổi bật

Báo cáo tự động số dư tài khoản
Ghi nhật ký giao dịch tự động
Tính toán Lỗ/Lãi mỗi lệnh giao dịch tự động
Tính năng gợi ý Volume tự động

Công cụ tính lợi nhuận Forex
Quản lý báo cáo dựa trên biểu đồ
Tùy chỉnh thông số đầu vào
Quản lý nạp rút

Bảng giá & Thanh toán

Bảng giá File Excel Quản lý vốn Forex

Giá gốc: 1.599.000 VNĐ

Giá KM: 599.000 VNĐ

=> Sử dụng phần mềm trọn đời

=> Nâng cấp miễn phí

=> Không có phụ phí

Chất lượng

Đánh giá hữu ích?

0 / 3 3
Trở lại
Telegram
Email
Quản lý và vận hành bởi KNG Invest