Giấy phép IIROC là gì ? Tổ chức quản lý ngành đầu tư của Canada (IIROC)

Nhận tín hiệu giao dịch Forex VIP miễn phí. Nhận tín hiệu

 

Giấy phép IIROC là gì?

Giấy phép IIROC

IIROC được thành lập vào ngày 01/06/2008. Đây là một tổ chức phi lợi nhuận, IIROC bao gồm Hiệp hội đầu tư chứng khoán Canada (IDA) và Dịch vụ Điều tiết Thị trường (RS).

Website

Giấy phép IIROC

Xem thêm: Giấy phép ASIC là gì ? Tìm hiểu về Ủy ban Chứng khoán và Đầu tư Úc (ASIC)

Giới thiệu chi tiết về giấy phép IIROC

Tổ chức quản lý ngành đầu tư của Canada (IIROC) là tổ chức chịu trách nhiệm quản lý tất cả các sàn Forex, tổ chức hoạt động cho vay và hoạt động giao dịch trên thị trường chứng khoán. IIROC đặt ra các tiêu chuẩn cho ngành đầu tư và các quy định nghiêm ngặt để bảo vệ các nhà đầu tư và củng cố tính toàn vẹn của thị trường. Đảm bảo tính cạnh tranh công bằng trong thị trường tài chính.

Thông tinThông tin thêmHành động
Giấy phép IIROC là gì ? Tổ chức quản lý ngành đầu tư của Canada (IIROC)Giấy phép: CySEC, FCA, FSC
Thành lập: 2009
Trụ sở chính: Anh
Nạp tối thiểu: 20$
Mở tài khoản
Forex là môi trường đầu tư nhiều rủi ro

Tôn chỉ làm việc của IIROC

 • Trung thực: Tuân thủ sự công bằng và chuyên nghiệp, tuân thủ đạo đức
 • Chịu trách nhiệm: Xử lý giao dịch ngay lập tức và hiệu quả
 • Tích cực: Chấp nhận đổi mới và dũng cảm đương đầu với thử thách. tìm kiếm sự hợp tác đa phương

Thông tin liên hệ của IIROC

 • Địa chỉ: Suite 2000, 121 King Street West, Toronto, Ontario, M5H 3T
 • Điện thoại: (416) 364-6133
 • Số điện thoại miễn cước: 1.877.442.4322
 • Fax: (416) 364-0753
 • Email: [email protected]

Hướng dẫn sàn Forex xin cấp giấy phép IIROC

Quy trình nộp hồ sơ xin cấp giấy phép IIROC

1. Vốn đăng ký tối thiểu

Các loại hình doanh nghiệp khác nhau sẽ có yêu cầu về vốn khác nhau. Có 2 loại: 250.000 CAD/75.000 CAD.

Loại hình sàn Forex

 • Vốn tối thiểu cho sàn Forex loại 1 phải luôn trên 75.000 CAD.
 • Vốn tối thiểu cho sàn Forex loại 2 phải luôn trên 250.000 CAD.
 • Vốn tối thiểu cho sàn Forex Hạng 3 phải luôn trên 250.000 CAD.

2. Cơ cấu tổ chức

 1. Mỗi ​​sàn Forex thành viên cần thiết lập và duy trì một hệ thống kiểm soát nội bộ phù hợp.
 2. Người phụ trách hoặc giám đốc điều hành của sàn Forex thành viên phải được tổ chức IIROC chấp thuận.
 3. Ít nhất 40% người ủy thác đang hoạt động trong hoạt động kinh doanh của công ty thành viên sàn Forex hoặc giữ các vị trí tương đương tại các sàn Forex, chứng khoán trực thuộc có liên quan hoặc tổ chức tài chính trực thuộc khác và có ít nhất 5 năm kinh nghiệm trong ngành dịch vụ tài chính .
 4. Tất cả các Giám đốc điều hành của sàn Forex được yêu cầu duy trì tích cực trong hoạt động kinh doanh. Trong số đó, không dưới 60% giám đốc điều hành có hơn 5 năm kinh nghiệm trong ngành.

3. Văn phòng vật lý

IIROC yêu cầu các sàn Forex thành viên thành lập văn phòng thực tế tại Canada. Yêu cầu cụ thể như sau:

 1. Được thành lập theo luật của Liên bang Canada. Các công ty bên ngoài Canada cần có mối quan hệ hợp tác với một pháp nhân hoặc tổ chức của Canada (và đăng ký làm thành viên IIROC). Pháp nhân hoặc tổ chức ủy thác tại Canada cần phải đáp ứng tất cả các yêu cầu thành viên ở phần 2 (Cơ cấu tổ chức)
 2. Cần hoạt động kinh doanh với tư cách là sàn Forex ở Canada
 3. Đáp ứng các yêu cầu đăng ký tại khu vực hành chính của Canada

4. Chi phí giấy phép

Các khoản phí mà các thành viên phải trả cho IIROC bao gồm:

1. Đóng phí gia nhập một lần 25.000 đô la Canada. Sau khi đăng ký thành công, cần phải đặt cọc 10.000 CAD không hoàn lại.

2. Dựa trên lệnh công nhận của IIROC, các thành viên trả phí thành viên một lần cho Quỹ hữu hạn IIROC. Phí hàng năm dựa trên các yếu tố sau:

 1. Doanh thu của sàn Forex
 2. 250 CAD/cá nhân đã đăng ký

Nếu phí doanh thu kết hợp với phí cá nhân đã đăng ký thấp hơn $27.500, phí tối thiểu phải nộp là $15.000 hoặc $27.500, tùy thuộc vào chi phí dịch vụ quản lý của IIROC đối với sàn Forex.

Quy định với các sàn Forex thành viên của IIROC

1. Hạn chế về đòn bẩy

IIROC không quy định giới hạn đòn bẩy cho các giao dịch Forex.

2. Tài khoản tiền gửi tách biệt

Các thành viên sàn Forex phải duy trì tài khoản tiền gửi tách biệt của khách hàng.

3. Bảo vệ số dư âm

IIROC không quy định cơ chế bảo vệ số dư âm.

4. Báo cáo định kỳ

Theo các tài liệu do IIROC công bố, các sàn Forex thành viên cần nộp báo cáo giao dịch, báo cáo kiểm toán tài chính hàng năm và báo cáo chống rửa tiền, báo cáo tài sản của khách hàng, báo cáo vị trí chính, v.v. Các loại báo cáo giao dịch khác nhau tùy theo loại hình sàn Forex. Bao gồm:

a) Báo cáo giao dịch

Các sàn Forex thành viên được yêu cầu báo cáo cho tổ chức IIROC mọi giao dịch

b) Báo cáo kiểm toán tài chính

 • Gửi một bản sao báo cáo tài chính hàng tháng cho tổ chức IIROC vào cuối mỗi tháng tài chính hoặc vào các ngày mà IIROC quy định
 • Gửi 2 bản sao báo cáo tài chính hàng năm đã được kiểm toán cho tổ chức IIROC vào cuối mỗi năm tài chính hoặc các ngày mà IIROC quy định
 • Báo cáo tài chính của sàn Forex thành viên cần phải được nộp cho kiểm toán viên của sàn Forex thành viên trong vòng 7 tuần kể từ thời gian quy định
 • Báo cáo tiền gửi của khách hàng

Khi tính toán vốn điều chỉnh theo rủi ro, Sàn Forex phải báo cáo thông tin về tài khoản của tất cả các khách hàng do sàn Forex quản lý.

Xem thêm: Giấy phép FSA là gì ? Cơ quan Dịch vụ Tài chính Nhật Bản (FSA)

Hướng dẫn kiểm tra thông tin sàn Forex trên website IIROC

Bước 1: Truy cập trang web: http://www.iiroc.ca

Bước 2: Tại phần menu Investors bấm chọn "Looking up an Investment Advisor or Firm"

Giấy phép IIROC

Bước 3: Tại đây bạn đã đến trang danh sách các sàn Forex do IIROC quản lý và bạn có thể tìm kiếm các sàn Forex được quản lý theo tên

Giấy phép IIROC

Bước 4: Nhập tên sàn Forex cần tìm và bấm nút "Apply"

Giấy phép IIROC

Hướng dẫn khiếu nại sàn Forex

Quy định về khiếu nại sàn Forex

1.  Về khiếu nại dịch vụ, IIROC yêu cầu tất cả các tổ chức trả lời tất cả các khiếu nại bằng email hoặc văn bản.

2. Đối với khiếu nại vi phạm tài khoản, cơ quan quản lý phải: thụ lý khiếu nại trong thời hạn 5 ngày làm việc, đưa ra kết quả xử lý cuối cùng trong vòng 90 ngày, trong đó phải bao gồm: tóm tắt khiếu nại, kết quả điều tra và phương án giải quyết cuối cùng.

3. Quá thời hạn 90 ngày mà không nhận được phản hồi, cơ quan quản lý giám sát phải thông báo lý do chậm trễ và thời gian giải quyết.

4. IIROC khuyến khích các nhà đầu tư gửi khiếu nại đến IIROC. Khiếu nại với IIROC và các tổ chức tài chính có thể được thực hiện cùng một lúc. Gửi khiếu nại tới IIROC có thể đảm bảo tốt hơn rằng các cơ quan quản lý tuân thủ các quy định. Hành động của chúng tôi bao gồm từ cảnh báo, điều tra, thủ tục chính thức và phiên điều trần.

Phương thức khiếu nại sàn Forex

Quy trình khiếu nại

Khiếu nại trực tiếp với sàn Forex

Nếu sàn Forex không phản hồi bạn, có thể gửi khiếu nại lên các tổ chức sau (miễn phí)

 • Quỹ Bảo vệ Nhà đầu tư Canada (CIPF)
 • OBSI, tổ chức giám sát đầu tư và dịch vụ ngân hàng, với mức bồi thường tối đa là 350.000 đô la Canada
 • Cơ quan Thị trường Tài chính Pháp AMF (Cư dân Quebec)
 • Phòng Bảo vệ Nhà đầu tư tại Trường Luật Osgoode Hall (cung cấp tư vấn pháp lý, thay mặt nhà đầu tư viết thư cho công ty hoặc cơ quan quản lý hoặc thay mặt nhà đầu tư tham dự các phiên điều trần)
 • Nếu bạn không hài lòng, bạn có thể mời trọng tài IIROC và bạn có thể nhận được khoản bồi thường tối đa là 500.000 đô la Canada (phí trọng tài sẽ được chia đều giữa người khiếu nại và sàn Forex bị tố cáo)
 • Tòa án Canada

Liên kết liên quan đến IIROC

Nếu thấy bài viết hay, hãy cho chúng tôi một đánh giá nhé.

Risk Disclaimer: Bài viết thể hiện quan điểm và góc nhìn của cá nhân tác giả, chỉ có giá trị tham khảo về mặt thông tin, kiến thức và không có giá trị pháp lý về khuyến nghị đầu tư hay thay thế cho việc tư vấn tài chính nào tương đương. Bài viết không đảm bảo bất kỳ khoản lợi nhuận nào hay giảm thiểu rủi ro đầu tư nào cho chính độc giả. Kênh Ngoại Hối không chịu trách nhiệm hay liên quan đến khoản đầu tư của độc giả khi sử dụng thông tin từ bài viết này. Bản quyền thuộc về đóng góp của tác giả
weinxin
Liên hệ với chúng tôi
Sử dụng điện thoại quét mã QR sau để liên hệ với Kênh Ngoại Hối
Kênh Ngoại Hối
 • Bản quyền bài viết thuộc về Kênh Ngoại Hối
 • Nếu bạn cần đăng lại bài viết này trên Internet. Vui lòng để lại nguồn thông tin như sau: https://kenhngoaihoi.com/giay-phep-iiroc-la-gi/
Bình luận  0  Khách  0
匿名

Bình luận

Ẩn danh

:?: :razz: :sad: :evil: :!: :smile: :oops: :grin: :eek: :shock: :???: :cool: :lol: :mad: :twisted: :roll: :wink: :idea: :arrow: :neutral: :cry: :mrgreen:

Xử lý