Giấy phép NFA là gì ? Tìm hiểu về hiệp hội hợp đồng tương lai quốc gia NFA

Nhận tín hiệu giao dịch Forex VIP miễn phí. Nhận tín hiệu

 

giấy phép NFA

Giấy phép NFA là gì?

Giấy phép NFA

Hiệp hội hợp đồng tương lai quốc gia của Mỹ là một cơ quan quản lý độc lập phi thương mại giám sát ngành công nghiệp phái sinh của Mỹ. Đây là một tổ chức thành viên hoạt động vì lợi nhuận và phạm vi quản lý của nó bao gồm giao dịch hợp đồng tương lai, Forex và giao dịch phi tập trung

Website

Xem thêm: Giấy phép ASIC là gì ? Tìm hiểu về Ủy ban Chứng khoán và Đầu tư Úc (ASIC)Nguồn bài viết:Tư vấn đầu tư Forex-https://kenhngoaihoi.com/giay-phep-nfa-la-gi/

giấy phép NFANguồn bài viết:Tư vấn đầu tư Forex-https://kenhngoaihoi.com/giay-phep-nfa-la-gi/

Gới thiệu chi tiết về giấy phép NFA

NFA đã được thành lập hơn 40 năm, kiên quyết duy trì các chuẩn mực đạo đức, sự hài hòa và thống nhất của thị trường kỳ hạn, bảo vệ lợi ích của các nhà đầu tư và giám sát các thành viên tuân thủ trách nhiệm pháp lý của họ.Nguồn bài viết:Tư vấn đầu tư Forex-https://kenhngoaihoi.com/giay-phep-nfa-la-gi/

Chức năng chính của NFA là thực hiện quản lý chặt chẽ để các thành viên NFA tuân thủ nghiêm ngặt luật pháp liên bang và các quy tắc do CFTC xây dựng. NFA cũng có các quy tắc riêng của mình, được sử dụng để giám sát các tiêu chuẩn hành vi của sàn Forex đối với các nhà giao dịch và nhà đầu tư, để ngăn chặn các nhà giao dịch và nhà đầu tư bị lừa đảo.Nguồn bài viết:Tư vấn đầu tư Forex-https://kenhngoaihoi.com/giay-phep-nfa-la-gi/

Nguyên tắc hoạt động

 • Duy trì tính minh bạch của thị trường chứng khoán phái sinh, Forex.
 • Bảo vệ quyền và lợi ích của nhà đầu tư.
 • Đảm bảo rằng các thành viên của NFA đáp ứng đầy đủ các trách nhiệm pháp lý.
 • Các thành viên kiểm toán và giám sát phải đáp ứng các yêu cầu về tài chính của NFA.
 • Xây dựng và thực thi các quy tắc, tiêu chuẩn để bảo vệ quyền lợi của khách hàng
 • Trọng tài tranh chấp liên quan đến hợp đồng tương lai.
 • Phê duyệt tư cách thành viên NFA. Ủy viên hợp đồng tương lai (FCM), sàn Forex giới thiệu (IB), Cố vấn giao dịch hàng hóa (CTA) và Nhà quản lý quỹ liên doanh hàng hóa (CPO) đều có thể trở thành thành viên của NFA.

Cơ cấu tổ chức của NFA

Hội đồng quản trịNguồn bài viết:Tư vấn đầu tư Forex-https://kenhngoaihoi.com/giay-phep-nfa-la-gi/

Hội đồng quản trị của NFA là cơ quan quản lý chính và phát triển chính sách. Hội đồng quản trị bao gồm các giám đốc thành viên và giám đốc triển khai.Nguồn bài viết:Tư vấn đầu tư Forex-https://kenhngoaihoi.com/giay-phep-nfa-la-gi/

Ủy banNguồn bài viết:Tư vấn đầu tư Forex-https://kenhngoaihoi.com/giay-phep-nfa-la-gi/

NFA có một số ủy ban cung cấp hướng dẫn cho việc xây dựng quy tắc và các hành động khác.Nguồn bài viết:Tư vấn đầu tư Forex-https://kenhngoaihoi.com/giay-phep-nfa-la-gi/

Lãnh đạo NFANguồn bài viết:Tư vấn đầu tư Forex-https://kenhngoaihoi.com/giay-phep-nfa-la-gi/

Lãnh đạo NFA bao gồm các quan chức và cá nhân đại diện cho các chức năng chính của bộ phận.Nguồn bài viết:Tư vấn đầu tư Forex-https://kenhngoaihoi.com/giay-phep-nfa-la-gi/

Thành viên bắt buộcNguồn bài viết:Tư vấn đầu tư Forex-https://kenhngoaihoi.com/giay-phep-nfa-la-gi/

Tư cách thành viên bắt buộc là nền tảng của cơ cấu quản lý của NFA và cho phép tự điều chỉnh toàn bộ ngành.Nguồn bài viết:Tư vấn đầu tư Forex-https://kenhngoaihoi.com/giay-phep-nfa-la-gi/

Nguồn kinh phíNguồn bài viết:Tư vấn đầu tư Forex-https://kenhngoaihoi.com/giay-phep-nfa-la-gi/

Nguồn tài trợ chính cho NFA là phí thành viên và phí đánh giá được trả bởi các thành viên và người dùng thị trường phái sinh.Nguồn bài viết:Tư vấn đầu tư Forex-https://kenhngoaihoi.com/giay-phep-nfa-la-gi/

Ủy ban Kiểm toán chungNguồn bài viết:Tư vấn đầu tư Forex-https://kenhngoaihoi.com/giay-phep-nfa-la-gi/

NFA là thành viên của Ủy ban kiểm toán hỗn hợp (JAC), một tổ chức hợp tác tự nguyện bao gồm nhiều sàn giao dịch phái sinh và NFA.Nguồn bài viết:Tư vấn đầu tư Forex-https://kenhngoaihoi.com/giay-phep-nfa-la-gi/

Thông tin liên hệ của NFA

 • Điện thoại: 001 312-781-1300
 • Fax: 312-559-3599
 • Email: [email protected]
 • Địa chỉ: Trụ sở Chicago, 300 S. Riverside Plaza, #1800, Chicago, IL 60606-6615

Hướng dẫn sàn Forex xin cấp giấy phép NFA

Đơn yêu cầu đăng ký sàn Forex RFED

 • Chỉ định người có quyền truy cập an toàn vào Hệ thống đăng ký trực tuyến NFA (ORS).
 • Điền vào biểu mẫu đăng ký Online (mẫu 7-R).
 • Đáp ứng các yêu cầu tuân thủ của ứng viên RFED.
 • Điền vào mẫu khảo sát online hàng năm.
 • Thanh toán phí đăng ký 500 USD.
 • Thanh toán phí RFED.

Đơn yêu cầu đăng ký sàn Forex FDM

 1. Chuẩn bị hồ sơ kế toán theo yêu cầu và cung cấp mọi hoạt động tài chính của sàn Forex. Báo cáo tài chính phải tuân theo các nguyên tắc kế toán được chấp nhận chung của Mỹ.
 2. Lượng vốn ròng được điều chỉnh phải lớn hơn yêu cầu vốn ròng tối thiểu của FDM. Công thức tính: Vốn ròng đã điều chỉnh = Tài sản lưu động - Nợ phải trả - Vốn chi tiêu.
 3. Yêu cầu về vốn ròng. Mỗi FDM phải duy trì "vốn ròng đã điều chỉnh" bằng hoặc lớn hơn 20 triệu đô la Mỹ và yêu cầu về vốn ròng tối thiểu đối với người nộp đơn IB là 5.000 đô la Mỹ. FCM và RFED phải đưa ra cảnh báo sớm về yêu cầu vốn ròng vượt mức.
 4. Nộp báo cáo tài chính. FDM phải thường xuyên nộp báo cáo tài chính cho NFA và CFTC.
 5. Kế hoạch quản lý rủi ro. Các FDM được yêu cầu cung cấp báo cáo rủi ro hàng quý cho ban quản lý cấp cao và cơ quan quản lý của họ, đồng thời báo cáo rủi ro tạm thời khi phát hiện ra những thay đổi đáng kể về rủi ro.
 6. Báo cáo đánh giá rủi ro. FDM phải gửi phiên bản điện tử của báo cáo đánh giá rủi ro hàng năm thông qua WinJammer, bao gồm sơ đồ tổ chức của sàn Forex, các chính sách, thủ tục và hệ thống tài chính và điều hành, cũng như báo cáo tài chính của các sàn Forex con cho năm tài chính. Khi có thay đổi, FDM phải báo cáo những thay đổi quan trọng đối với sơ đồ tổ chức của sàn Forex và/hoặc các chính sách và thủ tục tài chính và hoạt động trong vòng 60 ngày kể từ ngày kết thúc quý tài chính.
 7. FDM phải chỉ định một Giám đốc pháp nhân và đảm bảo rằng người này là người chịu trách nhiệm. Giám đốc pháp nhân phải chuẩn bị báo cáo hàng năm và nộp báo cáo cho ban giám đốc hoặc ban giám đốc cấp cao của sàn Forex. Ngoài ra, báo cáo phải được gửi bằng phương thức điện tử cho CFTC trong vòng 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính của FDM.
 8. Yêu cầu về Văn phòng Vật lý: Tất cả các FDM phải duy trì một văn phòng ở địa phận Mỹ, Alaska, Hawaii hoặc Puerto Rico, dưới sự giám sát của giám đốc đã đăng ký và nhân viên có liên quan của văn phòng đó, để chuẩn bị và duy trì tài chính cũng như các hồ sơ và báo cáo khác theo yêu cầu của CFTC và/ hoặc NFA.

Xem thêm: Giấy phép FINMA là gì? Cơ quan giám sát thị trường tài chính Thụy Sĩ (FINMA)Nguồn bài viết:Tư vấn đầu tư Forex-https://kenhngoaihoi.com/giay-phep-nfa-la-gi/

Quy trình nộp hồ sơ

 1. Đăng nhập vào trang web của NFA http://www.nfa.futures.org/ . Tại trang chủ tìm mục "Đăng ký trực tuyến" để đăng ký trực tuyến, giữa tab tìm mục "Đăng nhập ORS" để đăng nhập ORS.
 2. Đăng nhập vào trang "Bắt đầu quy trình đăng ký" để bắt đầu quy trình đăng ký và nhấp vào liên kết biểu mẫu đăng ký "mẫu đăng ký".
 3. Sau khi nhập, chọn loại tổ chức. Sau đó nhấp vào nút "Tiếp tục"
 4. Tiếp theo, điền đầy đủ họ tên "Full Name" và các thông tin khác. Sau đó điền thông tin của quản trị viên bảo mật sàn Forex. NFA khuyến nghị chỉ định 2 cá nhân làm quản trị viên bảo mật.
 5. Sau đó nhập thông tin địa chỉ sàn Forex và chọn thông tin xác minh danh tính, thông tin này có thể được sử dụng để đặt lại mật khẩu sau này.
 6. Cuối cùng, chọn Gửi.
 7. Sau một vài ngày, quản trị viên bảo mật sẽ nhận được thư phê duyệt đăng ký từ NFA. Thư sẽ nêu số ID do NFA chỉ định, cũng như tên người dùng và mật khẩu tạm thời.
 8. Sau khi hoàn thành đăng ký, quá trình đăng ký giấy phép NFA thực sự sẽ bắt đầu.

Thời gian duyệt hồ sơ của NFA

Hơn 6 tuần , nhưng tình hình cụ thể phụ thuộc vào mức độ phức tạp của giấy phép.Nguồn bài viết:Tư vấn đầu tư Forex-https://kenhngoaihoi.com/giay-phep-nfa-la-gi/

Hướng dẫn tra cứu thông tin sàn Forex uy tín trên NFA

Truy cập website  https://www.nfa.futures.org/basicnet  , hãy nhập số giấy phép vào ID NFA, ví dụ: số giấy phép của OANDA là "0325821" hoặc nhập tên sàn Forex vào ô tìm kiếm, ví dụ "OANDA", sau đó nhấp vào "Search".Nguồn bài viết:Tư vấn đầu tư Forex-https://kenhngoaihoi.com/giay-phep-nfa-la-gi/

Lưu ý: Tên đầy đủ của BASIC là Background Affiliation Status Information Center (Trung tâm thông tin dữ liệu lý lịch thành viên NFA)Nguồn bài viết:Tư vấn đầu tư Forex-https://kenhngoaihoi.com/giay-phep-nfa-la-gi/

giấy phép NFA

Bước 3: Trên trang thông tin giấy phép, Kênh Ngoại Hối khuyên bạn nên tập trung vào 3 thông tin quan trọng này:

 1. Tên của sàn Forex có trùng khớp với tên được công bố trên trang web chính thức của sàn Forex hay không?.
 2. ID NFA của sàn Forex có trùng khớp với số giấy phép được công bố trên trang web chính thức của sàn Forex hay không?.
 3. Địa chỉ và số điện thoại của sàn Forex có trùng khớp với địa chỉ sàn Forex được công bố trên trang web chính thức hay không?.

giấy phép NFA

Bước 4 (bước quan trọng nhất) : Nhà đầu tư cũng phải kiểm tra xem sàn Forex có đủ tiêu chuẩn kinh doanh lĩnh vực Forex hay không?

Nếu sàn Forex được phép kinh doanh lĩnh vực Forex thì sẽ hiển thị như hình dưới đây:

giấy phép NFA

Cách kiểm tra vốn ròng của sàn Forex, cách ly quỹ vốn khách hàng và các báo cáo khác trong BASIC

Báo cáo của sàn Forex có thể được xem thông qua FCM Financial Data Reporting:

 • Báo cáo vốn FCM (FCM Capital Report) (cập nhật hàng tháng);
 • Báo cáo tiền nạp tách biệt của khách hàng FCM (cập nhật nửa tháng một lần);
 • Báo cáo số tiền Bảo đảm của Khách hàng FCM (cập nhật nửa tháng một lần);
 • Báo cáo tài sản đảm bảo của khách hàng về hợp đồng hoán đổi đã thanh toán của FCM (Cập nhật nửa tháng một lần).

giấy phép NFA

Khiếu nại sàn Forex lừa đảo với NFA

Khiếu nại với NFA

NFA Mỹ chấp nhận các khiếu nại online, email hoặc fax. Không có thời hạn cụ thể để xử lý khiếu nại. Những người không phải là nhà đầu tư cũng có thể khiếu nại và chi phí khiếu nại là miễn phí.

Khiếu nại Online: Các bạn truy cập vào link sau để gửi thông tin khiếu nại http://www.nfa.futures.org/basicnet/Complaint.aspx 

Xem thêm: Giấy phép SFC là gì ? Tìm hiểu về ủy ban Chứng khoán và Tương lai Hồng Kông (SFC)

Trọng tài NFA

Tổng quan về trọng tài: ( Nếu bạn muốn lấy lại số tiền đầu tư bị mất, bạn nên thực hiện thủ tục yêu cầu trọng tài)

Năm 1983, NFA bắt đầu sử dụng trọng tài để thiết lập một thủ tục công bằng, chính đáng và hiệu quả để giải quyết các khiếu nại của khách hàng. Ngoại trừ một số trường hợp ngoại lệ cụ thể, khi khách hàng bắt đầu phân xử trọng tài chống lại FCM (sàn Forex tương lai), IB (sàn Forex giới thiệu), CTA (cố vấn giao dịch tương lai) hoặc thành viên hoặc thành viên chung của CPO (nhà quản lý quỹ tương lai), NFA. là bắt buộc. Các phán quyết của nó có hiệu lực thi hành trừ khi bên bị khiếu nại đã ngừng kinh doanh. Nhà đầu tư có thể nhận được khoản bồi thường tương ứng thông qua trọng tài NFA.

Sau khi một bên khởi xướng trọng tài, cả hai bên nêu rõ và cung cấp bằng chứng tương ứng, sau đó trọng tài NFA đưa ra quyết định.Trọng tài NFA tốn ít chi phí hơn và mất ít thời gian hơn so với kiện tụng chính thức. Không bên nào cần luật sư để nộp đơn kiện.

Sau khi chấp nhận, NFA sẽ gửi cho bạn thư trả lời để xác nhận khiếu nại và cả hai bên có thể kiểm tra trạng thái tiến trình của khiếu nại trực tuyến.

Để tiết kiệm chi phí và nâng cao hiệu quả, khi số tiền bồi thường liên quan dưới 150.000 USD, thông thường thủ tục trọng tài sẽ được chuyển sang giai đoạn hòa giải, trong đó trọng tài viên sẽ giải quyết tranh chấp thông qua hòa giải bằng văn bản, để bên khiếu nại và người trả lời có thể đạt được một giải pháp thống nhất.

Thời gian xử lý của trọng tài

Nói chung, thời gian xử lý trung bình từ 7-8 tháng. Phiên điều trần liên quan đến trường hợp phức tạp mất 12-15 tháng để xử lý. Các phán quyết của NFA được tính phí và các nhà đầu tư có thể thanh toán qua trang sau: https://www.nfa.futures.org/ODR2/Login.asp

Phí trọng tài

Phí trọng tài được chia thành 2 phần, một phần là phí đăng ký, số tiền phí đăng ký thay đổi tùy theo sự thay đổi của số tiền bồi thường và tối thiểu là 50 đô la Mỹ, chi tiết vui lòng tham khảo góc dưới bên trái của trang thứ hai của "Mẫu đơn trọng tài". Phần khác là phí điều trần, cũng được xác định theo số tiền bồi thường, tối thiểu là 125 USD và tối đa là 5.100 USD. Phí trọng tài có thể được thanh toán trực tuyến, hoặc bằng séc hoặc lệnh chuyển tiền được gửi đến địa chỉ được chỉ định ở cuối trang cuối cùng của Mẫu đơn trọng tài.

Hình phạt của trọng tài cho các sàn Forex lừa đảo

Nếu một sàn Forex vi phạm các quy tắc, NFA sẽ thực hiện các biện pháp sau: thư cảnh cáo, phạt tiền, đình chỉ giấy phép, cấm hợp tác với các thành viên NFA và phạt tiền (tối đa 250.000 đô la Mỹ) . NFA sẽ làm việc với CFTC, FBI và các cơ quan thực thi pháp luật khác để đảm bảo việc thực hiện việc xử phạt.

Liên kết liên quan đến NFA

Nếu thấy bài viết hay, hãy cho chúng tôi một đánh giá nhé.
Risk Disclaimer: Bài viết thể hiện quan điểm và góc nhìn của cá nhân tác giả, chỉ có giá trị tham khảo về mặt thông tin, kiến thức và không có giá trị pháp lý về khuyến nghị đầu tư hay thay thế cho việc tư vấn tài chính nào tương đương. Bài viết không đảm bảo bất kỳ khoản lợi nhuận nào hay giảm thiểu rủi ro đầu tư nào cho chính độc giả. Kênh Ngoại Hối không chịu trách nhiệm hay liên quan đến khoản đầu tư của độc giả khi sử dụng thông tin từ bài viết này. Bản quyền thuộc về đóng góp của tác giả
weinxin
Liên hệ với chúng tôi
Sử dụng điện thoại quét mã QR sau để liên hệ với Kênh Ngoại Hối
Kênh Ngoại Hối
 • Bản quyền bài viết thuộc về Kênh Ngoại Hối
 • Nếu bạn cần đăng lại bài viết này trên Internet. Vui lòng để lại nguồn thông tin như sau: https://kenhngoaihoi.com/giay-phep-nfa-la-gi/
Bình luận  0  Khách  0
匿名

Bình luận

Ẩn danh

:?: :razz: :sad: :evil: :!: :smile: :oops: :grin: :eek: :shock: :???: :cool: :lol: :mad: :twisted: :roll: :wink: :idea: :arrow: :neutral: :cry: :mrgreen:

Xử lý