Chiến lược giao dịch Forex với phương pháp đo lường định tính & định lượng QQE Chiến lược Forex

Chiến lược giao dịch Forex với phương pháp đo lường định tính & định lượng QQE

Indicator (chỉ báo) QQE là gì? Chỉ báo kỹ thuật QQE (Quantitative Qualitative Estimation, tạm dịch đo lường định tính & định lượng) được phát triển dựa trên một phiên bản biến thể khá phức tạp của indicator RSI (Relative Strength Index) được làm mượt. Do đó QQE sẽ bao gồm...
Xem đầy đủ