lừa đảo forex

Các sàn Forex lừa đảo đang lần lượt xuất hiện và Kenhngoaihoi.com liên tục cập nhật danh sách các sàn Forex lừa đảo. Kể từ tháng 01/2023, số lượng sàn Forex lừa đảo mới được thêm vào vẫn ở mức cao và Kenhngoaihoi.com đã không ngừng cảnh báo các sàn Forex lừa đảo. Trong đầu tháng 07/2023, Kenhngoaihoi.com đã phát hiện ra 76 sàn Forex lừa đảo mới.

Trước đây, hầu hết các sàn Forex lừa đảo sẽ làm giả giấy phép theo quy định hoặc công khai sai thông tin theo quy định, nhưng giờ đây những kẻ lừa đảo ngày càng đơn giản hóa và không bao giờ đề cập đến thông tin theo quy định. Tuy nhiên, bất kể đó có phải là sự giám sát giả mạo hay không, chỉ cần các nhà đầu tư lần theo manh mối để xác minh, thì chỉ cần nhìn thoáng qua là nền tảng này có tuân thủ hay không. Sau đây là 76 sàn Forex lừa đảo mới nhất, các nhà đầu tư nên tránh!

1. Fintoch

Sàn Forex không được quản lý bởi bất cứ cơ quan nào

Website: https://www.ftcchain.org

2. Crypto FX Profits

Sàn Forex không được quản lý bởi bất cứ cơ quan nào

Website: https://cryptotradefx-profits.com

3. Globalactive FxTrade

Sàn Forex không được quản lý bởi bất cứ cơ quan nào

Website: www.globalactivefxt.com

4. BTC-Nation

Sàn Forex không được quản lý bởi bất cứ cơ quan nào

Website: https://btc-nation.com

5. DeltasCrypto

Sàn Forex không được quản lý bởi bất cứ cơ quan nào

Website: https://deltascrypto.com

6. CRYPTO NETWORK EXPERT

Sàn Forex không được quản lý bởi bất cứ cơ quan nào

Website: www.crypto-networkexpert.com

7. Fortexs

Sàn Forex giả mạo giấy phép CySEC

Website: https://fortexs.com

8. Starlight Capital

Sàn Forex không được quản lý bởi bất cứ cơ quan nào

Website: www.starlightcapital.io

9. Fortune Miix

Sàn Forex không được quản lý bởi bất cứ cơ quan nào

Website: https://fortunemiix.com/#

10. Clickprofx

Sàn Forex không được quản lý bởi bất cứ cơ quan nào

Website: www.clickprofx.com

11. ClickFXM

Sàn Forex không được quản lý bởi bất cứ cơ quan nào

Website: https://clickfxm.com

12. TheBTCPro

Sàn Forex không được quản lý bởi bất cứ cơ quan nào

Website: www.thebtcpro.com

13. Morris Capitals

Sàn Forex không được quản lý bởi bất cứ cơ quan nào

Website: www.morris-capitals.com

14. Esmartinvest

Sàn Forex không được quản lý bởi bất cứ cơ quan nào

Website: https://esmart-invest.com

15. Congent Trading

Sàn Forex không được quản lý bởi bất cứ cơ quan nào

Website: https://congent-trading.com

16. Fxlivestrade

Sàn Forex không được quản lý bởi bất cứ cơ quan nào

Website: https://fxlivestrade.com

17. BaerGroup

Sàn Forex không được quản lý bởi bất cứ cơ quan nào

Website: https://baer-group.com

18. OnyxTraders

Sàn Forex không được quản lý bởi bất cứ cơ quan nào

Website: www.onyx-traders.net/index.html

19. SmartCapital

Sàn Forex không được quản lý bởi bất cứ cơ quan nào

Website: https://smartcapital.pro

20. Coinex Simplex Investment

Sàn Forex không được quản lý bởi bất cứ cơ quan nào

Website: https://coinexsimplexinvestment.com

21. YSHX Group MT

Sàn Forex không được quản lý bởi bất cứ cơ quan nào

Website: www.yshxwold.com

22. One Click Crypto

Sàn Forex không được quản lý bởi bất cứ cơ quan nào

Website: https://www.oneclick.fi

23. Concept Investwell

Sàn Forex không được quản lý bởi bất cứ cơ quan nào

Website: www.conceptinvestwell.com

24. Louis

Sàn Forex không được quản lý bởi bất cứ cơ quan nào

Website: https://www.louiexs.com

25. Connext

Sàn Forex không được quản lý bởi bất cứ cơ quan nào

Website: www.connextfx.com

26. Capital Assets

Sàn Forex không được quản lý bởi bất cứ cơ quan nào

Website: https://capitalassetsmgts.com

27. Handelex

Sàn Forex không được quản lý bởi bất cứ cơ quan nào

Website: www.handelex.com

28. PhoenixTB

Sàn Forex không được quản lý bởi bất cứ cơ quan nào

Website: www.phoenixtb.io

29. Tradespeck

Sàn Forex không được quản lý bởi bất cứ cơ quan nào

Website: www.tradespeck.com

30. Primus Forex

Sàn giả mạo giấy phép CySEC

Website: https://primusforex.net

31. GROW FOREX

Sàn giả mạo giấy phép ASIC

Website: https://grow-forex.com/cn

32. Protechfx

Sàn Forex không được quản lý bởi bất cứ cơ quan nào

Website: https://protechfx.com

33. JFD Trade

Sàn giả mạo giấy phép FCA. ASIC. FSCA

Website: https://jfdtrade.net

34. Wafra Investment

Sàn Forex không được quản lý bởi bất cứ cơ quan nào

Website: www.wafrainvestmentfx.com

35. FRAAR

Sàn Forex không được quản lý bởi bất cứ cơ quan nào

Website: https://fraar.com

36. Fxoproxx

Sàn Forex không được quản lý bởi bất cứ cơ quan nào

Website: www.fxoproxx.com

37. ST5

Sàn Forex không được quản lý bởi bất cứ cơ quan nào

Website: https://app.st5s.com/#/

38. SUNDELL

Sàn Forex không được quản lý bởi bất cứ cơ quan nào

Website: www.sundell-fx.com/index1.html

39. Autu Securities

Sàn giả mạo giấy phép VFSC

Website: https://autu.finance/home

40. Breitling Prime

Sàn Forex không được quản lý bởi bất cứ cơ quan nào

Website: https://breitlingprime.com

41. Hiltonmetafx

Sàn Forex không được quản lý bởi bất cứ cơ quan nào

Website: https://hiltonmeta.com

42. AXIANCEFX

Sàn Forex không được quản lý bởi bất cứ cơ quan nào

Website: https://axiancefx.net

43. Instant Globals Trade

Sàn giả mạo giấy phép MFSA

Website: www.instantglobalstrade.com

44. Traze

Sàn giả mạo giấy phép FSA

Website: https://traze.com

45. CFIML

Sàn Forex không được quản lý bởi bất cứ cơ quan nào

Website: www.capitalfinanceinvestmgtlimited.com

46. cryptoblockfxtrade

Sàn Forex không được quản lý bởi bất cứ cơ quan nào

Website: https://cryptoblockfxtrade.com

47. RAVEX

Sàn Forex không được quản lý bởi bất cứ cơ quan nào

Website: https://ravexcapital.com

48. Elmax Trade

Sàn Forex không được quản lý bởi bất cứ cơ quan nào

Website: www.elmaxtrade.com/home

49. REALFOREX TRADE

Sàn Forex không được quản lý bởi bất cứ cơ quan nào

Website: https://realfxtrade.online/fin/

50. 24hrstrustfxoption

Sàn Forex không được quản lý bởi bất cứ cơ quan nào

Website: www.24hrstrustfxoption.com

51. TSA Forex

Sàn giả mạo giấy phép CySEC

Website: https://tsaforex.com

52. Panpacific Capital Group

Sàn Forex không được quản lý bởi bất cứ cơ quan nào

Website: https://www.pc-fx.org

53. Standard Crypto Tradefx

Sàn Forex không được quản lý bởi bất cứ cơ quan nào

Website: www.standardcryptostradefx.com/forex.php

54. Gainful Markets

Sàn Forex không được quản lý bởi bất cứ cơ quan nào

Website: https://gainfulmarkets.com

55. TradOwise

Sàn Forex không được quản lý bởi bất cứ cơ quan nào

Website: www.tradowise.com

56. 1000X

Sàn Forex không được quản lý bởi bất cứ cơ quan nào

Website: https://1000x.live

57. PiùTrading

Sàn Forex không được quản lý bởi bất cứ cơ quan nào

Website: https://piutrading.com

58. 10xTrading Alpha

Sàn Forex không được quản lý bởi bất cứ cơ quan nào

Website: https://10xtradingalpha.com

59. UniTradeSwiss

Sàn Forex không được quản lý bởi bất cứ cơ quan nào

Website: www.unitrade-swiss.com/en

60. CapitalsWise

Sàn Forex không được quản lý bởi bất cứ cơ quan nào

Website: www.capitalswise.com

61. FXCM

Sàn Forex không được quản lý bởi bất cứ cơ quan nào

Website: www.global-fh.com/

62. 10xglobaloptionfx

Sàn Forex không được quản lý bởi bất cứ cơ quan nào

Website: www.10xglobaloptionfx.com

63. TitanGap

Sàn Forex không được quản lý bởi bất cứ cơ quan nào

Website: www.titangap.com

64. Mebitstock

Sàn giả mạo giấy phép ASIC

Website: www.mebitstock.com

65. ORTEXTRADE

Sàn Forex không được quản lý bởi bất cứ cơ quan nào

Website: https://ortextrade.com

66. NYX Broker

Sàn Forex không được quản lý bởi bất cứ cơ quan nào

Website: https://nyxbroker.com/en

67. NET FX

Sàn Forex không được quản lý bởi bất cứ cơ quan nào

Website: www.netfxcm.com/home

68. Audemars Group

Sàn Forex không được quản lý bởi bất cứ cơ quan nào

Website: https://audemarsgroup.com

69. InvestEFT

Sàn Forex không được quản lý bởi bất cứ cơ quan nào

Website: www.investeft.com

70. GoldberryCo

Sàn Forex không được quản lý bởi bất cứ cơ quan nào

Website: www.goldberryco.com

71. Toptrend Investment

Sàn Forex không được quản lý bởi bất cứ cơ quan nào

Website: https://toptrendinvestment.com

72. Invest Point

Sàn Forex không được quản lý bởi bất cứ cơ quan nào

Website: https://investpoint.pro

73. Whitebull Safety

Sàn giả mạo giấy phép FCA. ASIC

Website: https://whitebullsafety.com

74. Shaw Global Trade

Sàn Forex không được quản lý bởi bất cứ cơ quan nào

Website: https://shawglobaltrade.com

75. Abtrade

Sàn Forex không được quản lý bởi bất cứ cơ quan nào

Website: https://abtrade.pro

76. Deoxtrade

Sàn Forex không được quản lý bởi bất cứ cơ quan nào

Website: www.denoxtrade.com

Bài viết có thể bạn quan tâm

匿名

Bình luận

Ẩn danh

Cập nhật danh sách sàn Forex lừa đảo đầu tháng 07/2023 Cập nhật danh sách sàn Forex lừa đảo đầu tháng 07/2023 Cập nhật danh sách sàn Forex lừa đảo đầu tháng 07/2023 Cập nhật danh sách sàn Forex lừa đảo đầu tháng 07/2023 Cập nhật danh sách sàn Forex lừa đảo đầu tháng 07/2023 Cập nhật danh sách sàn Forex lừa đảo đầu tháng 07/2023 Cập nhật danh sách sàn Forex lừa đảo đầu tháng 07/2023 Cập nhật danh sách sàn Forex lừa đảo đầu tháng 07/2023 Cập nhật danh sách sàn Forex lừa đảo đầu tháng 07/2023 Cập nhật danh sách sàn Forex lừa đảo đầu tháng 07/2023 Cập nhật danh sách sàn Forex lừa đảo đầu tháng 07/2023 Cập nhật danh sách sàn Forex lừa đảo đầu tháng 07/2023 Cập nhật danh sách sàn Forex lừa đảo đầu tháng 07/2023 Cập nhật danh sách sàn Forex lừa đảo đầu tháng 07/2023 Cập nhật danh sách sàn Forex lừa đảo đầu tháng 07/2023 Cập nhật danh sách sàn Forex lừa đảo đầu tháng 07/2023 Cập nhật danh sách sàn Forex lừa đảo đầu tháng 07/2023 Cập nhật danh sách sàn Forex lừa đảo đầu tháng 07/2023 Cập nhật danh sách sàn Forex lừa đảo đầu tháng 07/2023 Cập nhật danh sách sàn Forex lừa đảo đầu tháng 07/2023 Cập nhật danh sách sàn Forex lừa đảo đầu tháng 07/2023 Cập nhật danh sách sàn Forex lừa đảo đầu tháng 07/2023

Xử lý

Trở lại
Telegram
Email
Quản lý và vận hành bởi KNG Invest